ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ                   ดูดีดี   ฟังดีดี   คิดดีดี  พูดดังดัง