ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 108) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 163) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 173) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 233) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 188) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 187) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 166) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 135) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 182) 22 มี.ค. 61
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 /2561 (อ่าน 151) 14 มี.ค. 61
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นักเรียนประจำเข้าหอพัก ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 92) 14 มี.ค. 61
วันที่ 22 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นักเรียนทุกชั้นเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรี (อ่าน 89) 14 มี.ค. 61
วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2561 นักเรียนทุกชั้นเรียน เรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 74) 14 มี.ค. 61
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฟังผลการสอบ พร้อมรับสมุดพกและปพ.1 ที่โรงเรียน (อ่าน 57) 14 มี.ค. 61
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฟังผลการสอบ พร้อมรับสมุดพกและปพ.1 ที่โรงเรียน (อ่าน 74) 14 มี.ค. 61
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นักเรียน ป.1 5 และ ม.1-2 รับผลสอบ (ไป-กลับสายรถ รอผลสอบที่บ้าน) ส่วนไป-กลับเอง (อ่าน 84) 14 มี.ค. 61
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3 ฟังผลการสอบ พร้อมรับสมุดพก (อ่าน 53) 14 มี.ค. 61
วันที่1 ม.ค. 2561 ถึง 15 พ.ค. 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ อ.1-ม.3 สมัครได้ที่โรงเรียน 09.00-15.00 (อ่าน 78) 14 มี.ค. 61